0 0 10 2

pongo :

oppp : heartleeeess : freeze : youtube :

Lady Gaga feat. Beyonce-Telephone

Хэлоу хэлоу бэйби ю колд
Ай кэнт хир э ф/тинг
Ай хэв гат ноу сёвис
ин з/дэ клаб ю си? си?
уо-уо-уот дид ю сэй ха?
юр брэйкин ап он ми
Сори ай кэннот хир ю
Айм кайнда бизи
К-кайнда бизи
К-кайнда бизи
Сори ай кэннот хир ю айм кайнда бизи

Джаст э сэконд
Итс май фэйврит сон з/дер гона плэй
Энд ай кэннот тэкст ю уиз/д э дринк ин май хэнд э?
Ю шуда мэйд сам плэнз уиз/д ми
Ю нью з/дэт ай уоз фри
Энд нау ю уоунт стап колин ми
Айм канда бизи

Стап колин
Стап колин
Ай доунт уона ф/тинк эни мо
Ай лэфт май хэнд энд май хат он з/дэ дэнсфло
Стап колин
Стап колин
Ай доунт уона ток эни мо
Ай лэфт май хэнд энд май хат он з/дэ дэнсфло

И и и и и и и и и и
Стап телефоунин
мииииииииии
Айм бизиииииии
Стап телефоунин
миииииииииии
Кэн кол ол ю уонт бат з/дэрз ноу уан хоум
Энд юр нат гона рич май тэлэфоун
Коз айм аут ин з/дэ клаб
энд айм сипин з/дэт баб
Энд юр нат гона рич ма тэлэфоун

Бой з/дэ уэй ю блоун ап май фоун
Уоунт мэйк ми лив ноу фэстэ
Пут май коут он фэстэ
Лив май гёлз ноу фэстэ
Ай шуда лэфт май фоун эт хоум
коз з/дысиз э дизэстэ
Колин лайк э колэктэ
Сори, ай кэннот энсэ

Нат з/дэт ай доунт лайк ю
Айм джаст эт э пати
Энд ай эм сик эн тайэд ов май фоун р-ринин
Самтаймз ай фил лайк ай лив ин грэнд сэнтрал стэйшн
Тунайт айм нат тэйкин ноу колз
Коз айл би дэнсин

Стап колин
Стап колин
Ай доунт уона ф/тинк эни мо
Ай лэфт май хэнд энд май хат он з/дэ дэнсфло
Стап колин
Стап колин
Ай доунт уона ток эни мо
Ай лэфт май хэнд энд май хат он з/дэ дэнсфло

И и и и и и и и и и
Стап телефоунин
мииииииииии
Айм бизиииииии
Стап телефоунин
миииииииииии
Кэн кол ол ю уонт бат з/дэрз ноу уан хоум
Энд юр нат гона рич май тэлэфоун

Коз айм аут ин з/дэ клаб
энд айм сипин з/дэт баб
Энд юр нат гона рич май тэлэфоун
май тэлэфоун
ма ма ма тэлэфоун
Коз айм аут ин з/дэ клаб
энд айм сипин з/дэт баб
Энд юр нат гона рич май тэлэфоун

клип

Оригинал публикации на Вьюи

Новые записи в блоге

CRYSTL-CASTLES — die with me

CRYSTL-CASTLES · @crystl-castles 3 0 10 2

CRYSTL-CASTLES · @crystl-castles 4 0 10 2

Парижская мода на 2013 год
CRYSTL-CASTLES · @crystl-castles 3 0 10 2

Hermes
Paris